شرکت پویش شبکه پارس

طراحی ، تامین و پیاده سازی راهکار های شبکه ، امنیت و ارتباطات

06135510336-42254540
info@pooyeshmail.net

منشور مشتریان پویش شبکه

"با مردم چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند."
ما با ایمان به نظارت خالق یکتا بر اعمال و رفتارمان به ارائه خدمات می پردازیم و جلب رضایت مشتری را ،که سرمایه واقعی هر مجموعه ای است، وظیفه اصلی خود می دانیم.
در طول سال ها فعالیت در زمینه ارائه خدمات شبکه و اینترنت پرسرعت، سعی بر آن بوده تا با سرلوحه قراردادن شعار "حق با مشتری است" رفتارمان را در همان ساختار بروز دهیم. مجموعه ما معتقد است باید شرایطی فراهم آورده شود تا مشتریان نیز بر این باور باشند که پاسدار حق و حقوقشان هستیم. این اصول عبارتند از:

  • مشتری حق دارد از ما انتظار احترام داشته باشد.
  • مشتری حق دارد از ما انتظار برخورد صادقانه و متخصصانه داشته باشد.
  • مشتری حق دارد از ما انتظار داشته باشد که وقت او را با اهمیت و پرارزش بدانیم.
  • مشتری حق دارد از ما انتظار استفاده از فن آوری روز و خدمات مدرن داشته باشد.
  • مشتری حق دارد از ما انتظار اطلاع رسانی به موقع در رابطه با اعمال آخرین تغییرات را داشته باشد.
  • مشتری حق دارد از ما انتظار نظم، آراستگی، وقت شناسی و مسئولیت پذیری را داشته باشد.
  • مشتری حق دارد نظرات خود را درخصوص نوع خدمات و نحوه ارائه آن را اعلام نماید و از ما انتقاد کند.
  •  مشتری حق دارد تمامی اطلاعات مربوط به خدمات قابل ارائه از سوی شرکت را به صورت کامل و رایگان دریافت نماید.