شرکت پویش شبکه پارس

طراحی ، تامین و پیاده سازی راهکار های شبکه ، امنیت و ارتباطات

06135510336-42254540
info@pooyeshmail.net

اینترنت پر سرعت

پویش شبکه پارس با ارائه راه های متنوعی از خدمات اینترنت سعی در گسترش هر چه بیشتر اینترنت در سطح استان خوزستان دارد .