شرکت پویش شبکه پارس

طراحی ، تامین و پیاده سازی راهکار های شبکه ، امنیت و ارتباطات

06135510336-42254540
info@pooyeshmail.net

جذب مشارکت

یک راهکار آسان و درآمدزا برای همه

شرکت پویش شبکه پارس به عنوان نماینده پارس آنلاین در راستای گسترش شبکه فروش خود و ایجاد بستری برای کسب درآمد آسان و پایدار و بدون نیاز به سرمایه اولیه برای همگان شرایطی فراهم نموده است.
لذا با متقاضیان گرامی پس از تکمیل فرم زیر تماس حاصل خواهد شد